Nyomtatás

Kedves Vállalkozó Társaink!

 

Honlapunkon kiemelten hívjuk fel a figyelmet a vállalkozások működését fontosan érintendő adóügyi, adminisztratív kötelezettségek változására.

 

Számlajelentési kötelezettség változása a gyakorlatban

8 napra csökken a számlakibocsátásra rendelkezésre álló idő a jelenlegi 15 napról.

A fenti jogszabályhoz kapcsolódik, hogy 2020. július 1-től minden, adatszolgáltatási kötelezettségben érintett számlán szerepeltetni kell a partner adóalany belföldi adószámának első nyolc számjegyét.

Szinte minden vállalkozást érint a pénzmosás elleni törvény módosítása

A változások az alábbi területeken dolgozó vállalkozásokat érintik:

A törvénymódosítás 2020. január 10-én lépett hatályba. A szolgáltatók a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A felsorolt vállalkozások közül a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők, illetve az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kötelezettek belső szabályzatuk átdolgozására, mely határidő 2020. április 9.

Sem az átdolgozott szabályzatot, sem pedig az átdolgozásról szóló tájékoztatást nem kell viszont elküldeni a felügyeleti szerv részére. El kell viszont küldeni azoknak a szolgáltatóknak, akik a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet 2020. január 9. után kezdték meg. 

A NAV várhatóan február végéig teszi közzé honlapján a belső szabályzat elkészítéséhez és átdolgozásához segítséget nyújtó specifikus típusszabályzatokat.A NAV 2020 januárjától gyakrabban ellenőrizheti a katásokat. Hogyan érdemes felkészülniük egy esetleges ellenőrzésre?

Az adóhatóság eddig is ellenőrizhette a kisadózókat, de erre eddig széles körben nem volt példa. Most a cél egyértelműen a színlelt munkavállalás kiküszöbölése. A hatályos törvény szerint a hatóság hét tényállást vizsgál a katásokkal kapcsolatban. Ezek a következők:

Amennyiben a pontok közül legalább kettő megvalósul, akkor a szerződés nem minősül színleltnek, vagyis a katás vállalkozó és a cég közötti kapcsolatot nem lehet munkaviszonyként értelmezni.

A másik, amire érdemes figyelni, az a bevételek ellenőrzése. Az alanyi adómentességet élvező és emiatt áfát fel nem számító egyéni vállalkozóknak, adószámmal rendelkező magánszemélyeknek nem kötelező vállalkozói számlát nyitni, de a NAV-nak jogában áll a magánszámla forgalmát is lekérni a számlavezető banktól. Ezzel sokan nincsenek tisztában. Épp ezért érdemes áttekinteni a bevételi nyilvántartásokat is, és ha a bevallott bevétel nem volt helyes, akkor önellenőrzés keretében korrigálni.

A kézi számlatömbből kiállított számlákat egyesével, manuálisan kell majd feltölteni a NAV Online Számla webes rendszerén keresztül. Erre 2020. július 1-jétől maximum 4 naptári nap áll majd rendelkezésre. 

Ez hosszadalmas, ha kicsúszik a határidőből, fizethet: az adatszolgáltatás elmulasztása vagy hibás, hiányos beküldése miatt magánszemély (egyéni vállalkozó) esetében ugyanis akár 200 ezer forint mulasztási bírság is kiszabható.