Szakképzési és Szociális Alapítvány

/1990.VII.2/61.sz. határozata az Elnökségnek/

 

A Dorogi Ipartestület tagjai és a leendő vállalkozók szakmai és vállalkozói ismereteinek oktatására, valamint szociális biztonságuk megteremtése érdekében széleskörű anyagi összefogással Alapítványt hoz létre.

Az alapítvány neve: Dorogi Ipartestület Szakképzési és Szociális Alapítványa

Alapítvány célja: A mindenkori vállalkozók és vállalkozni szándékozók szakmai és vállalkozói ismereteinek oktatása, képzése. Az ipar szerkezet átalakításából adódó pályamódosítások elősegítése.

Különös tekintettel az előttünk élenjáró külföldi tapasztalatok magyarországi meghonosítására.

Célunk a munkából időlegesen vagy véglegesen kieső, különösen nehéz anyagi helyzetbe kerülő vállalkozók megsegítése, támogatása és a közösségi szolidaritás jegyében.Alapítvány székhelye: Dorogi Ipartestület2510 Dorog, Orgona u. 2.Az Alapító részéről az Alapítvány céljára rendelt összeg 60.000 Ft. Az alapító összeg növeléséhez bármely magánszemély, jogi személyiséggel rendelkezdő, illetve nem rendelkező szakmai szerveződés belföldi és külföldi társaság, cég, más érdekképviselet és önkormányzat is csatlakozhat.A csatlakozás módja: Az Alapítvány számlájára történt befizetés és az átutalás igazolás.Az Alapítvány képviselője:Az erre a célra létrehozott öttagú kuratórium.A testület állandó tagja az alapító testület 3 fővel, illetve a 2 legnagyobb összegű felajánlást tevők illetve megbízott képviselői.Több egyforma nagyságú, illetve egyidejű befizetés esetén évente cserélődhet a képviselők személye.Az Alapítvány tőkehozadékának felhasználási módja:A tőkehozadékból az Ipartestületi tagok és leendő vállalkozók részesülhetnek pályázat útján elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásban. Az alapítvány tőkehozadékából az Alapítvány jellege miatt csak pályázat útján lehet céltámogatást nyújtani, ezért szükséges, hogy az alapító, létrehozását követően az öttagú kuratórium rövid időn belül dolgozza ki és tegye közzé a pályázat feltételrendszerét. A feltételrendszerben – mivel az adományozók közérdekű kötelezettséget vállaltak – nem fogalmazódhat meg, hogy csak az részesülhet támogatásban, aki csatlakozott az Alapítványhoz.A juttatás egyik módja, amikor az Ipartestület átképző és vállalkozói tanfolyam finanszírozását pályázza meg.A támogatást, a támogatás összegét, az Alapítvány képviseletével az alapító által megbízott kuratórium határozza meg.A kuratórium állandó elnöke az alapító testület képviselője.A testület ülése határozatait egyszerű többséggel határozza meg. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. Az ülésről minden esetben jegyzőkönyv készül.Az Alapítvány megszűnik, ha a létrehozásáról számított 4 évben elteltével az alaptőke nem éri el az 1 millió Ft-ot.Az Alapítvány bármilyen okból történő megszűnése esetén, annak teljes vagyona felett az alapító, illetve jogutódja rendelkezik. Az első pályázat elbírálása 1991-ben 1 éves kamat figyelembevételével történik.Dorog, 1990. július 5.Schalk Ferenc Szűcs GyörgyIpartestület elnöke Ipartestület ügyvezetője

Kiegészítés a Dorogi Ipartestület Pk.60.101/1990/2.sz. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által bejegyzett Szakképzési és Szociális Alapítványhoz.Dorogi Ipartestület Elnökségének 20/1991.II.1/1.sz. határozata    1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

 

Csekő Gyula villanyszerelő vállalkozóKellner Jenő villanyszerelő vállalkozóSzűcs György Ipartestület ügyvezetőjeLáng Károly kőműves vállalkozóSchalk Ferenc Ipartestület elnöke    1. Az Alapítvány két részből áll – Szakképzési és Szociális ágazat – a befizetéseknél meg kell jelölni, hogy melyik célra történik az adakozás.

 

    1. A Szakképzésre befizetett összegek kamata a képzésre fordítható.

 

    1. A szociális kiadásokra befizetett összegekből 3 féle juttatási forma van:

 

Az általános forma: - a kamatból szociális segélyt fizetünk.Az egyedi formák: - célzottan egy nagy bajba került személy részére történő kifizetés, betegség, rossz szociális helyzet esetén.- betegséget megelőző gyógyüdülőház létesítésére és működtetésére az Ipartestület tagjai részére.Dorog, 1991. március 8.Latkovaki Antalné Szűcs GyörgyJegyzőkönyvvezető Ipartestület ügyvezetője