1. A kis -és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghirdetés módja Meghirdetés tervezett ideje
1 GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése                             2,20    standard október
2 GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro -és kisvállalkozások részére  1,30
(ebből Pest megye: 0,10) 
standard július
3 GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése                           80,00    egyszerűsített április
4 GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban                             5,00    egyszerűsített április
5 GINOP-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében                           20,00    egyszerűsített augusztus
6 GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása                             6,00    standard június
7 GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása                             4,00    standard június
8 GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása                             5,00    egyszerűsített április
9 GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása                             2,00    standard július
10 GINOP-1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása                             8,00    standard július
11 GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése                             2,00    standard szeptember
12 GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program                             8,35    kiemelt május

 

Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása                           25,00    standard december
2 GINOP-2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása                           25,00    standard december
3 GINOP-2.1.3 Iparjog                             1,00    egyszerűsített július
4 GINOP-2.1.4 Innovációs vocher                             3,00    egyszerűsített december
5 GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)                             6,00    egyszerűsített október
6 GINOP-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében                           13,30    standard augusztus
7 GINOP-2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - integrált projektek                           25,00    standard július
8 GINOP-2.2.2 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - társadalmi kihívások                           15,00    standard július
9 GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése                             3,50    egyszerűsített december
10 GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága                           10,00    standard július
11 GINOP-2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás                           25,00    standard július
12 GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése                           21,00    standard október
13 GINOP-2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis                           34,58    kiemelt március

 

Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-3.1.1 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 2,84
(ebből Pest megye: 0,84)
kiemelt június
2 GINOP-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,15    standard július
3 GINOP-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,00    standard szeptember
4 GINOP-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,70    standard szeptember
5 GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak                             2,00    kiemelt február
6 GINOP-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében                             4,00    egyszerűsített július
7 GINOP-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében                             2,00    standard július
8 GINOP-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,00    standard július
9 GINOP-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében                             2,00    egyszerűsített november
10 GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése                             2,00    kiemelt június
11 GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében                           68,00    standard július
12 GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése  2,86
(ebből Pest megye: 0,86) 
kiemelt augusztus
13 GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése  4,29
(ebből Pest megye: 1,29) 
kiemelt augusztus

 

 Az energiáról szóló 4. prioritás:

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések                             6,00    standard június
2 GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva                             6,00    standard június
3 GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamos energia kielégítése megújuló energiaforrásokkal                             6,00    standard június

 

A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra                        102,00    kiemelt március
2 GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató szolgáltatások                             1,00    standard április
3 GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése                             6,00    standard június
4 GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása - vállalkozás indítási költségeinek támogatása                             2,90    egyszerűsített december
5 GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására                           10,00    egyszerűsített szeptember
6 GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál                             3,00    egyszerűsített december
7 GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása                             5,50    standard április

 

A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése                           30,00    kiemelt július
2 GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése                             8,95    kiemelt március
3 GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése                             4,00    kiemelt április
4 GINOP-6.2.1 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség -és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)  1,1
(ebből Pest megye: 0,3) 
kiemelt március

 

A turizmusról szóló 7. prioritás:

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-7.1.1 Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása                           10,00    kiemelt július
2 GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése                             3,00    kiemelt augusztus
3 GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése                             4,00    standard augusztus
4 GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése                             4,50    standard augusztus

 

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

 

 

  Felhívás azonosító Felhívás neve Keretösszeg Mrd Ft Meghírdetés módja Meghírdetés tervezett ideje
1 GINOP-8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL                           10,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
2 GINOP-8.1.4-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében                           20,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása június
3 GINOP-8.2.4-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében                           47,40    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
4 GINOP-8.3.4-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,72    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
5 GINOP-8.3.4-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása július
6 GINOP-8.3.4-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             2,50    pénzügyi közvetítő kiválasztása július
7 GINOP-8.3.4-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében                             5,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
8 GINOP-8.3.4-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében                             2,50    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
9 GINOP-8.3.4-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében                             1,50    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
10 GINOP-8.3.4-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében                             2,50    pénzügyi közvetítő kiválasztása szeptember
11 GINOP-8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL                           44,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása május
12 GINOP-8.4.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében                           30,00    pénzügyi közvetítő kiválasztása június